Adiabatické chlazení CoolStream využívá běžnou pitnou vodu

Věděli jste, že adiabatický chladič CoolStream potřebuje jen vodovodní kohoutek? Jistě tušili, ale možná jste si nebyli jistí.

Jednotky CoolStream mají konstrukci, která umožňuje využití běžné vodovodní vody bez jakýchkoliv úprav. Konstrukce jednotky a provozní rutiny řídícího systému vodního hospodářství CoolStream zahrnují 25 technických detailů, které dohromady tvoří systém 4 bariér společně zamezujících vliv provozu chlazení a vodního kamene na hygienickou kvalitu vzduchu. Systém adiabatického chlazení CoolStream je natolik hygienicky bezpečný, že mohl být podroben dlouhodobým hygienickým zkouškám podle předpisu VDI6022. Tím je zaručena stejná míra bezpečnosti provozu jako u jakéhokoli vyspělého vzduchotechnického zařízení určeného pro přípravu vzduchu pro pracovní a pobytové prostory.

Přívod pitné vody je v české republice v České republice standardem pro každou budovu a voda tím velmi snadno dostupná.

Obraz 1.: Připojení jednotky CoolStream na potrubí pitné vody

Připojení vody je v podmínkách České republiky velmi dobře dostupné. Ve skutečnosti je ještě jednodušší – chromovaná baterie ani trubka s teplou vodou nejsou potřebné.

#FreshFactory = komfort + produktivita + úspora nákladů

Společnost Colt  představuje FreshFactory – koncept kvalitního vnitřního klimatu v továrnách a výrobních halách. Koncept FreshFactory poskytuje příjemné pracovní prostředí, optimální světelné podmínky a čistý vzduch s příjemnou teplotu.

Výhody jsou jasné:

  • méně absencí,
  • vyšší kvalita,
  • produktivita i výkonnost.

A především: větší spokojenost s prací, příjemné a atraktivní pracovní prostředí, lepší podmínky pro provoz podniku.

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

Věděli jste, že voda je látka s velmi unikátními vlastnostmi? Určitě věděli.

Voda je základem života a pravděpodobně nejčastější sloučeninou ve vesmíru (nikoli prvkem, tím je s velkým náskokem vodík).

Voda má zcela výjimečné vlastnosti. Skupenské teplo vypařování je významně velké. A dobře známá hustotní anomálie je tak zvláštní vlastností, až se může zdát, že počáteční nastavení vlastností hmoty ve vesmíru je vlastně nevhodně zvolené pro vývoj života. Ale protože by bylo škoda začínat znova úplně od začátku, byly upraveny jen vlastnosti jediné sloučeniny – vody. Jen inteligentní bytost je schopna zhodnotit výsledky své práce, poučit se z chyb a provést opravy. Důkaz existence prvotního inteligentního tvůrce?

Díky za skupenské teplo vypařování, které dosahuje 2,5 Megajoule na každý kilogram vody. Právě velikost této hodnoty umožnila společnosti Colt International, s.r.o. vývoj adiabatických chladičů CoolStream a činí je tak úspornými. Spotřeba vody je tou menší položkou v celkově velmi nízké spotřebě adiabatiky.

 

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

Voda je pracovním mediem ADIABATICKÉHO CHLAZENÍ chlazení CoolStream

 

 Věděli jste, že pro adiabatické ochlazení nepotřebujete nic jiného než vodu? Jistě věděli.

Voda samotná při odpařování z hladiny ochlazuje sama sebe, okolní vzduch a vše kolem. Není třeba nic jiného než správné fyzikální podmínky, které umožní odpaření.

Jednotky CoolStream jsou tu jen pro tu komfortní nadstavbu, aby adiabatické chlazení bylo účinné a výkonné, aby proud chladného vzduchu byl usměrněný a došel tam, kde je ho třeba, a v neposlední radě zajišťují bezpečnost a hygienu chlazení

Jde o to optimálně zajistit, aby malé zařízení poskytovalo velký výkon, aby adiabatický proces byl maximálně koncentrovaný. A jde o to, aby adiabatika fungovala automaticky, od jara do podzimu nepotřebovala náročnou údržbu a nevyžadovala neustálou asistenci člověka, přesto byla hygienická a bezpečná, zůstala dobrým sluhou a nestala se zlým pánem.

Kdo by nepotřeboval tenhle výkon a účinnost, bezpečnost a hygienu nebo jistotu a komfort provozu nebo kompaktní rozměry, může klidně chladit stromem, louží, deštěm, mokrými hadry nebo vlhkou hlínou. Všem ostatním, hlavně těm progresivním, navrhujeme využít výhodných vlastností adiabatických chladičů CoolStream.