(2 min. čtení)

Fyzikální princip adiabatického chlazení spočívá ve přeměně citelného tepla na latentní teplo při vypařování vody, přičemž se snižuje teplota vzduchu. Tepelná energie je přeměněna na skupenské teplo potřebné pro vypaření vody a vznik páry. Jinými slovy a velmi zjednodušeně řečeno je teplo ze vzduchu společně s vodou „vypařeno“. Míra ochlazení je dána teplotou
a vlhkostí venkovního vzduchu. Tento proces se odehrává přímo v adiabaticky chladící jednotce CoolStream, poté je ochlazený vzduch hnán tichým axiálním EC ventilátorem
do hliníkového potrubí až do míst, které je potřeba ochladit. Distribuce z potrubí do prostoru haly může být dvěma způsoby.

První způsob distribuce ochlazeného vzduchu je prostřednictvím komfortních a designových tkaných textilních vyústí připomínající „rukávy“, které mohou být v různém barevném provedení dle RAL vzorníku barev a v případě potřeby lze textilní vyústky potisknout logem či jinými obrazci. Textilní vyústi jsou instalovány do relativně nízké výšky nad podlahou. Optimální jsou
2 – 4 metry nad podlahou. Distribuce vzduchu může být většími perforacemi, například
o průměru 4 mm, 8 mm, ale i více, anebo mikro perforacemi, což jsou otvory v tkanině v rozsahu 200 - 400 µm. Případně lze nahradit perforace většími tryskami pro větší proudění vzduchu. Vhodnou kombinací mikro perforací, perforací a eventuálně clon všitých do textilních vyústí
a ideálnímu prostorovému umístění vyústek vzniká optimální rovnoměrná plošná distribuce ochlazeného vzduchu.

Druhý způsob je plechovými vyústkami, které mohou být v podobě mříží osazených do potrubí pro lokální distribuci ochlazeného vzduchu nebo distribučními hlavicemi s dvěma až čtyřmi směry výstupu vzduchu. Tyto plechové vyústky mají obzvláště široké lamely pro výrazné směrové nastavení proudění vzduchu.

Kontakt

Kontaktujte nás 
dp@cz.coltgroup.com
T: +420 251 556 665

Nový produkt firmy COLT International, s.r.o. – LumiStream aneb dýchejme zdravý vzduch

(1 min. čtení)

Pandemie koronaviru je snad již minulostí, ale stále se objevují nově nakažení. V reakci na tuto situaci inženýři firmy COLT International přišli s invenčním řešením – LumiStream neboli zařízení na dezinfekci vzduchu.

Jak to celé funguje? LumiStream sestává ze standartního vzduchotechnického potrubí, boxu se šesti UV-C lampami a tichého axiálního ventilátoru s objemovým průtokem až 5 000 m³/h. Celé zařízení je velmi lehké. Váží přibližně pouhých 200 kg. Na základě vědecké studie bylo zjištěno, že UV-C v rozsahu 254-260 nm má silný fotolytický účinek na genetickou informaci mikroorganismů. Fotolýza je štěpení jedné nebo více vnitromolekulárních vazeb. UV-C světlo dokonale ničí DNA a RNA mikroorganismů a tím zabraňuje jejich schopnosti reprodukce. LumiStream si poradí s patogeny jako jsou viry a bakterie. LumiStream dokáže snížit patogeny COVIDu 19 až o 92% a patogeny chřipky až o 71% během jedné výměny vzduchu.

Zařízení je nainstalované pod stropem, kde dochází k nasávání vzduchu, jeho čištění v modulu s UV-C lampami, následně je vzduch hnán ventilátorem zpět do haly, kde osoby dýchají dezinfikovaný vzduch.

Je běžnou praxí, že nakažené osoby nemoc zamlčí nebo bagatelizují, čímž vytváří riziko šíření nákazy. Díky LumiStream toto riziko eliminujete a vytvoříte tak pro své zaměstnance bezpečné a zdravé prostředí.

LumiStream

LumiStream aneb dýchejme zdravý vzduch

Jak je to se servisem a údržbou adiabaticky chladících jednotek CoolStream?

Servis a údržba adiabaticky chladících jednotek CoolStream jsou ve své podstatě nenáročné. Údržba se provádí dvakrát do roka a to na jaře, na začátku chladící sezóny, kdy je spuštěn přívod vody a na podzim, tedy na konci chladící sezóny, kdy je vypnut přívod vody, aby nezamrzl. Servisní technik firmy Colt International, s.r.o. provede běžnou kontrolu všech komponentů a provede záznam o servisu, případně provede nutné provozní opravy. V případě poruchy jednotka vysílá signál, který je buď zobrazen textově kódem poruchy u ovládání Cortiva nebo u ovládání Plexus jednotka vysílá světelnou signalizaci o poruše a pro přesnější identifikaci závady se servisní technik může připojit k ovládání jednotky.

Provoz adiabaticky chladící jednotky CoolStream je plně automatický. Jednotka se v průběhu chladící sezóny dokáže postarat sama o sebe. Sama si řídí vypouštěcí a napouštěcí cykly při chlazení, hlídá si teplotu vody a v případě vysoké teploty vody jí jednotka vypustí, jednotka si také hlídá tlak přívodní vody, což určuje dobu napouštění a obecně si kontroluje svůj bezvadný chod. Desorpční panely jsou pravidelnou automatickou výměnou vody účinně chráněna proti zanášení vodním kamenem. V případě tvrdé vody je možno nastavit výměnu vody častěji.

Oproti původním adiabatickým chladičům, o jejichž jednotlivé kroky bezpečnosti a hygieny provozu se musel neustále starat technik, je provoz moderního adiabatického chladiče CoolStream nenáročnýa téměř bezúdržbový.

Jak je to se servisem a údržbou adiabaticky chladících jednotek CoolStream?

ADIABATICKÉ CHLAZENÍ CoolStream vychladí vnější čerstvý větrací vzduch

(2 min. čtení)

Uvažujme referenční průmyslovou halu, která potřebuje stálý přívod 20 000 m3/h čerstvého vnějšího vzduchu pro eliminaci škodlivin nebo náhradu technologického odsávání. Málokdo si uvědomuje, jak je vzduch těžký. Jako první údaj tedy uveďme, že 1 m3 vzduchu váží asi 1,2 kg. V horkém létě je tedy potřeba ochladit 24 tun vzduchu za hodinu. Měrná tepelná kapacita vzduchu je 1 000 J/(kg.K). Měrná tepelná kapacita železa je jenom 450 J/(kg.K). Tepelná kapacita vzduchu je tedy 2,22x vyšší.

Takže je to stejné jako byste potřebovali vychladit 53 tun železa každou hodinu. To už se nezdá tak nepodstatné a je mnohem jasnější, proč je chlazení vnějšího vzduchu tak energeticky náročné.

Tuhle potřebu vyřeší adiabatické chlazení #CoolStream spol. Colt International, s.r.o., které využívá k chlazení energii odpaření vody, jež je naštěstí 20x levnější než elektrická energie.

Proto je adiabatické chlazení CoolStream ideálním chlazením velkých hal s vysokou technologickou zátěží.

ADIABATICKÉ CHLAZENÍ CoolStream vychladí vnější čerstvý větrací vzduch

Ovládání adiabatického chlazení CoolStream

(2 min. čtení)

Ovládání adiabatického chlazení CoolStream je snad ještě snadnější než provoz a princip samotného adiabatického chladiče jako takového. 

Uvnitř zařízení je „mozek“ jednotky s integrovaným softwarem naprogramovaným přesně na míru potřeb adiabatického chlazení. Tento mozek jednotky komunikuje s uživatelem skrze přijímač Cortiva.K nastavení provozního stavu se uživatel, ať již klient nebo servisní technik, připojí k přijímači Cortiva buď notebookem nebo lehce přes mobilní telefon či tablet, čímž má snadný přístup a může se k tomu pohodlně usadit i ve větší vzdálenosti od samotné skříně přijímače Cortiva – například v kanceláři či v kuchyňce u kávy. Další možností je instalace dotykového panelu na zeď, který se ovládá stejně jako telefon či tablet. Software pro ovládání je uživatelsky přívětivý a dá se v něm lehce najít požadovaný parametr a upravit jej. Ať se jedná o otáčky ventilátoru, vyprázdnění vody z jednotky nebo regulaci chlazení podle požadované teploty a mnoho dalších funkcí. Nutno podotknout, že IT technici a inženýři z #Colt se snažili vše vytvořit jednoduché, přehledné a přesné ovládání.

Další variantou je připojení jednotky k systému měření a regulace budovy (tzv. MaR, BMS nebo též jednoduše marka). MaR pak komunikuje s jednotkou CoolStream prostřednictvím komunikačního protokolu ModBus TCP/IP nebo jednodušeji prostřednictvím sady spínacích kontaktů.

Ovládání adiabatického chlazení CoolStream

Historie adiabatického chlazení

(1 min. čtení)

Adiabatické chlazení je jedním z nejstarších používaných způsobů aktivního chlazení.

Ve starověkém Egyptě a Persii k ochlazení vnitřních prostor používali tzv. větrné věže. Jedná se o věž s jedním, či více sacími otvory. Otvory ve věži se doplňovaly mřížkami či sítěmi pro filtraci. Větrná věž byla obzvláště účinná v kombinaci s podzemním vodním tunelem vedeným na úrovni hladiny spodní vody. Podzemní voda má nízkou teplotu a vzduch se ochlazoval prouděním kanálem (konvekcí) a odpařením vody do vzduchu (evaporací). Ochlazený vzduch proudil dále do budovy. Větrná věž mohla být použita pro přívod nebo odvod vzduchu - viz obrázek.

Z období 2 500 před naším letopočtem se dochovaly fresky, na kterých jsou vidět džbány z porézní keramiky. Naplnili jej vodou a uložili do průvanu, aby bylo zajištěné ochlazení proudícího vzduchu. Ve starověkém světě také používali navlhčené tkaniny či rákos, které pověsili do otvoru dveří či oken, a proudící teplý vzduch se tak ochladil.

Na Maltě používali dřevěné nebo kamenné konstrukce na fasádě, kterými proudil vzduch, a v kombinaci s nádobami s vodou fungovali jako evaporační chladič. Vzhled dřevěné konstrukce na fasádě se nápadně podobal dnešním adiabatickým chladícím systémům.

Historie adiabatického chlazení

LED iluminace aneb viditelné vlastnosti vzduchu

(1 min. čtení)

Společnost Colt International připravila pro vzduchotechnickou jednotku s integrovaným adiabatickým chlazením a vytápěním CoolStream R1 zajímavou doplňkovou funkci tzv. vizuální zpětnou vazbu v textilní výusti. To znamená osvětlení textilního potrubí LED světly v závislosti na daném provozním stavu jednotky CoolStream. Při pouhém větrání je textilní výusť zevnitř nasvícena zelenou barvou, při chlazení modrou barvou a při topení červenou. Colt tímto myslel na zlepšení efektu jednotky CoolStream R1, protože s tímto jsou vlastnosti vzduchu nejen cítit, ale už při rozsvícení LED světla je daný provozní stav i vidět, což psychosomaticky zlepšuje respektive urychluje účinek.

Led osvětlení zobrazující aktuální vlastnosti distribuovaného vzduchu

(5 min. čtení)

Přímé adiabatické chlazení průmyslových prostorů s využitím řady adiabatických chladících jednotek Colt CoolStream S•T•A•R vybavené množstvím pokročilých vzduchotechnických funkcí.

Vysoce konkurenční prostředí nutí výrobní firmy hledat další úspory v provozních nákladech a cesty, jak zefektivnit výrobu a vytvořit lepší pracovní podmínky pro své zaměstnance. Nadměrné tepelné zisky v provozních prostorách mají negativní dopad na výkonnost lidí, i výrobního zařízení a v konečném důsledku i na finanční výsledky společnosti. Jednou z možností, jak zlepšit pracovní prostředí a uspořit provozní náklady, je použití adiabatického chlazení.

Adiabatické chlazení využívá přeměny citelného tepla na teplo latentní při vypařování vody, přičemž se zároveň snižuje teplota vzduchu. Dojde ke snížení teploty vzduchu a tato tepelná energie je přeměněna na skupenské teplo potřebné pro vypaření vody a vznik vodní páry.

Řada adiabatického chlazení CoolStream S•T•A•R rozšiřuje základní funkce adiabatického chlazení a kombinuje adiabatický chladič o běžné vzduchotechnické komponenty potřebné pro celoroční provoz chlazení a větrání průmyslových hal. K dispozici je standardní vzduchotechnický filtr různých tříd filtrace, uzavírací a směšovací klapky i aktivní dohřívání větracího vzduchu. Vše je konstruováno za stejným účelem, vzájemně sladěno a doplněno řídícím systémem se všemi potřebnými funkcemi a možnostmi ovládání.

To je více než pět důvodů proč zvolit jeden ze čtyř typů zařízení řady CoolStream S•T•A•R - ten který nejlépe vyhoví typu a požadavkům provozu v průmyslové hale.

AISAN Industry Czech Louny Alternative Content Alternative Content Alternative Content

CoolStream S v režimu větrání dopravuje systém do místností čerstvý venkovní vzduch. Za teplých dnů, kdy nedostačuje pouhé větrání, je aktivováno adiabatické chlazení. Vzduch je ochlazován odpařováním vody. CoolStream S je nabízen ve čtyřech výkonových velikostech. Zařízení může být vybaveno čtyřmi velikostmi axiálních a radiálních ventilátorů, které umožňují splnění veškerých požadavků, od vysokého výkonu po naprosto tichý provoz. Pro každý projekt je tedy možné najít vhodné zařízení. Pokud by však došlo ke změně návrhových podmínek, zařízení se díky variabilnímu výkonu automaticky přizpůsobí. CoolStream S lze dodat i ve verzi bez ventilátoru (označení CoolStream V), který se používá v případě požadavku rozšíření stávající VZT jednotky o funkci adiabatického chlazení.

CoolStream T zajišťuje podle potřeby větrání a chlazení a současně umožňuje využívat recirkulaci. Jestliže je venku chladněji a je třeba zvýšit teplotu přiváděného vzduchu, čerstvý venkovní vzduch je směšován s teplým oběhovým vzduchem. Cílený přívod teplého oběhového vzduchu umožňuje dosáhnout příjemné teploty. Zajišťuje zpětné přivedení tepla z podstropního do pracovního prostoru a současně i výrazné snížení nákladů na vytápění. Přesné nastavení teploty vzduchu v rámci regulace přívodu vnějšího vzduchu zajišťují dva servopohony, které plynule ovládají směšovací klapky. Vstupní a oběhový filtr poskytují komplexní filtraci vzduchu. Pro CoolStream T je nabízeno šest velikostí skříní – čtyři s axiálními a dvě s radiálními ventilátory. Zařízení v kompaktním provedení je instalováno na střeše, nezabírá prostor v objektu a pravidelný servis je prováděn mimo výrobní prostory.

CoolStream A se skládá ze tří modulů: adiabatického chladicího, směšovacího a ventilátorového. Směšuje teplý oběhový vzduch stejně jako CoolStream T. Oběhový vzduch je v tomto případě směšován s přiváděným vzduchem přímo pod střechou haly. CoolStream A je nabízen v osmi velikostech vždy se čtyřmi axiálními a čtyřmi radiálními ventilátory. Volitelné umístění jednotlivých modulů CoolStream A v potrubní trase zaručuje maximální volnost při projektování. Chladící modul je přizpůsoben pro připojení k VZT potrubí ze všech směrů (spodní, boční, horní). CoolStream A může být tedy umístěn nejen na střechu, ale také vedle budovy. Vnitřní umístění směšovacího a ventilátorového modulu v objektu umožňuje použít skříň bez izolace a dosažení maximálního výkonu systému CoolStream A při nízkých investičních nákladech.

CoolStream R upravuje vzduch v místnosti v průběhu celého roku. Jediný systém zajišťuje větrání, chlazení, vytápění, recirkulaci i filtrování vzduchu. CoolStream R je první Rooftop s integrovaným adiabatickým chlazením na světě. Umístěním na střeše se ušetří hodně místa v budově. CoolStream R je vhodný pro větší průmyslové a komerční objekty. Může být vybaven filtry různých tříd a ohřívačem (teplovodním, plynovým nebo elektrickým) s různými výkony. V létě nasávajíenergeticky úsporné EC ventilátory až 20 000 m3/h teplého venkovního vzduchu. Vzduch je adiabaticky ochlazován, filtrován a rozváděn do vnitřku budovy. Ohřátý vzduch je opět odváděn ven zařízeními pro přirozený odvod vzduchu. Na jaře a na podzim je využívána recirkulace. Venkovní vzduch je směšován s teplým vzduchem z místnosti. Smíšený vzduch, který má příjemnou teplotu, je filtrován a dopravován do místnosti. Celkové množství venkovního vzduchu je podle potřeby sníženo, čímž je dosaženo podstatné úspory nákladů na vytápění. V zimě je používán ohřívač vzduchu. Podíl venkovního vzduchu je snížen na minimální hodnotu z důvodů úspory energie potřebné k ohřevu. Směs cirkulujícího a venkovního vzduchu je opět filtrována a dopravována ventilátory k ohřívači. Smíšený vzduch, ohřátý na příjemnou teplotu, je rozváděn uvnitř budovy a ohřívá vnitřní prostory.

Tab. 1 Produktová řada Colt CoolStream S•T•A•R představuje kompletní systémové řešení poskytující kombinaci následujících funkcí:

Společnost Colt International, s.r.o. vyvinula systém adiabatického chlazení řady CoolStream S·T·A·R

Adiabatický chladící systém Colt CoolStream S•T•A•R je variabilní systém se širokou paletou výbavy a volitelných položek umožňujících přizpůsobení rozličným podmínkám jednotlivých projektů a  různorodým požadavkům širokého spektra uživatelů. Zařízení CoolStream S•T•A•R jsou vhodná pro použití v téměř všech průmyslových odvětvích, jako jsou zpracování plastů a kovů, potravinářský a elektrotechnický průmysl, jakož i ve velkých prostorách logistických a distribučních center, velkoprodejnách stavebních materiálů nebo ve sportovních halách.

Nabízíme:

  • majitelům a provozovatelům budov poskytujeme nezávazné konzultace a návrhy řešení v oblasti ZOKT, přirozeného větrání a adiabatického chlazení;
  • projektantům, konzultantům a developerům poskytujeme poradenské služby již ve fázi projektové přípravy budov průmyslového charakteru s vysokými vnitřními tepelnými zisky;
  • účinnost navržených řešení ověřujeme softwarem pro analýzu CFD.

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás info@cz.coltgroup.com

__________________________________________________________________________________________________

[NOVÉ] Méně spotřeby el. energie, méně emisí CO2

Je čas na #FreshFactory

ORCA – online zdroj pro výpočetní analýzu dynamiky vzduchotechnických systémů

(5 min. čtení)

V druhé polovině ledna firma COLT International zorganizovala pravidelné školení zaměstnanců z pražské a bratislavské kanceláře na modelovací a simulační program ORCA.

ORCA je zkratka pro Online Resource for Computational fluid dynamics Analysis. Česky je to: online zdroj pro výpočetní analýzu dynamiky tekutin – zde se nenechte zmást: tekutiny se dělí na kapaliny a plyny – např.: CO₂, kouř či dým a v našem oboru především vzduch. Výstupem je 3D model objektu, ve kterém lze analyzovat rozložení teplot, proudění tekutin , přestupy tepla, změny skupenství (např.: kondenzace), chemické reakce, koncentrace různých emisí nebo mechanická namáhání v postupu času – lze tedy vytvořit obrázek (např. před a po), ale také video zobrazující celý průběh. To vše pomáhá pro představu klienta o chování nebo funkčnosti poptávaného zařízení, ať se jedná o přirozenou ventilaci, adiabatické chlazení CoolStream, nebo systémy odvodu tepla a kouře (ZOTK). Zároveň analýza může posloužit hasičům, neboť v programu ORCA lze simulovat požár, viditelnost, proudění kouře a teplotní sálání. Simulace je vhodnější, snadnější a levnější než požární zkoušky.

Školení nakonec zvládli všichni na výbornou. ORCA přináší natolik snadný přístup k nástrojům simulace chování systému, že díky tomu může firma COLT International poskytnout zákazníkům model simulující výše zmíněné procesy, třeba jako podklad pro studii proveditelnosti nabízeného řešení nebo pro názornou ukázku chodu zařízení a vhodnosti jeho použití.

ORCA – online zdroj pro výpočetní analýzu dynamiky vzduchotechnických systémů ORCA – online zdroj pro výpočetní analýzu dynamiky vzduchotechnických systémů ORCA – online zdroj pro výpočetní analýzu dynamiky vzduchotechnických systémů ORCA – online zdroj pro výpočetní analýzu dynamiky vzduchotechnických systémů

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás info@cz.coltgroup.com

__________________________________________________________________________________________________

Společnost Colt International, s.r.o. vyvinula systém adiabatického chlazení řady CoolStream S·T·A·R

(5 min. čtení)

Společnost Colt International, s.r.o. vyvinula systém adiabatického chlazení řady CoolStream S·T·A·R, kde každé písmeno zastupuje jeden specifický model. Typ S je standardní kompaktní provedení s funkcí letní ventilace a adiabatického chlazení. Varianta T v nástřešním provedení dokáže navíc upravovat přiváděný vzduch směšováním. Typ A je obdoba varianty T, ovšem s oddělenou  směšovací a ventilátorovou komorou ve vnitřním podstropním provedení potrubních komponentů. Vrcholem řady S·T·A·R je typ R, který má stejné funkce jako varianta T, doplněné ohřívačem přiváděného vzduchu. K dispozici jsou všechny běžné druhy ohřevu – teplovodní, elektrický a plynový.  Varianty T·A·R umožňují připojit a chytře řídit destratifikaci pro lepší recirkulaci a znovuvyužití vnitřního teplého vzduchu z podstropního prostoru v zimním topném období. Všechny prvky komplexního systému CoolStream S·T·A·R jsou vyvinuty s náležitou péčí a využívají moderní komponenty pokročilých vzduchotechnických zařízení. Typickými představiteli jsou úsporné EC motory, hliníkové vzduchotechnické klapky v těsném provedení a různé třídy filtrace.

Společnost Colt International, s.r.o. vyvinula systém adiabatického chlazení řady CoolStream S·T·A·R
Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás info@cz.coltgroup.com

__________________________________________________________________________________________________

Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod

(5 min. čtení)
Autor: Kim Schmidt, Product Management Climate Control

Samotné větrání často nestačí k zajištění příjemně teplého a kvalitního vzduchu. Pro zajištění vhodného pracovního klima pro člověka i stroje je zvláště v letních měsících nutný přídavný klimatizační systém. Kromě klasických klimatizačních jednotek je adiabatická klimatizace nejen cenově výhodnou, ale také ekologičtější alternativu, proto Colt poskytuje řešení s jednotkami CoolStream.

Se systémem CoolStream STAR od firmy Colt lze realizovat projekty pro téměř všechna průmyslová odvětví a typy průmyslových podniků, jako je zpracování plastů a kovů, elektrotechnický, obalový a polygrafický průmysl nebo logistická a distribuční centra. Adiabatické klimatizační systémy se ideálně hodí také pro použití v potravinářském průmyslu nebo provozech, jako jsou velké pekárny, gastronomické podniky nebo stáčírny.

Výhody oproti klasickému průmyslovému chlazení

Adiabatické klimatizační systémy nabízejí oproti klasickému průmyslovému chlazení řadu výhod, protože jde o nejekologičtější a nejekonomičtější způsob klimatizování průmyslových hal, neboť energetická náročnost je zanedbatelná a náklady na chlazení se tím enormně snižují. Odpařovací chlazení je až sedmkrát levnější než tradiční průmyslová klimatizace s nižšími investičními náklady. Navíc nepotřebuje oproti klasické klimatizaci žádná umělá chladiva, ale pouze levnou pitnou vodu. Elektrická energie je potřebná pouze k provozu ventilátoru a některých elektrických součástí.  Odpařovací chlazení průmyslových hal tak představuje ekologickou alternativu s nízkými provozními náklady.

Zejména čerstvý vzduch je rozhodujícím faktorem pro celkovou pohodu lidí i spolehlivost strojů v průmyslových provozech. Odpařovací chlazení pro průmysl dodává 100% čerstvý venkovní a tím i vysoce kvalitní vzduch. To umožňuje použití odpařovacího chladiče Colt CoolStream pro celoroční přívod venkovního vzduchu, přičemž chlazení se zapíná pouze v případě potřeby. Teplo je obvykle z budovy odsáváno z vyšších podstropních prostor pomocí přirozeného odvodu nebo mechanických odsávacích ventilátorů, což má za následek příjemnou teplotu v zóně pohybu osob.

Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod
Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod

Odpařovací chlazení pro průmysl

To, jak komfortní může být klimatizace prostřednictvím odpařovacího chlazení, však závisí také na klimatické zóně, ve které se místo použití nachází. Teoreticky je maximální dosažitelná teplota, které lze dosáhnout pomocí odpařovacího chlazení, závislá na venkovní teplotě a venkovní vlhkosti. V lokalitách s kontinentálním klimatem lze dosáhnout velmi vysokého komfortu, který je srovnatelný s konvenční klimatizací. I na místech, jako například na pobřeží Atlantiku nebo Středozemního moře lze ještě dosáhnout vysoké až střední úrovně komfortu. Na některých místech se může mikroklima odchylovat od hodnot dle teplotních map. Jako základ pro plánování by vždy měla být použita návrhová data místní lokality, která najdete v softwaru CoolStream. Alternativně lze použít obvyklé nebo standardizované konstrukční podmínky pro klimatizaci, jako je 32°C/40% RH, což je běžné např. v mnoha oblastech střední Evropy.

Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod
Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás info@cz.coltgroup.com

Původní článek: Adiabate Kühlung für Industrie und Handwerk | Colt (colt-info.de)

__________________________________________________________________________________________________

Cortiva tlačí náklady na el. energii dolů až o 50%

 

Colt Cortiva znamená minimalizaci spotřeby el. energie a pomoc uživatelům naučit se efektivitě.

V Coltu využíváme osvědčené metodiky k optimalizaci nákladů už ve stádiu projektování. Přístup založený na nákladové optimalizaci během celého životního cyklu zařízení nám umožňuje nalézt vyvážený stav mezi výkonem a náklady. Instalací a uvedením zařízení do provozu ovšem optimalizace nekončí. IoT umožňuje pokročilé možnosti monitoringu, řízení a tím i kontroly nákladů. Práce s daty získávanými díky připojení prostřednictvím IoT umožňuje manažerům spravovat (HVAC) systém přesně podle potřeb.

Pomocí aplikace #Colt #Cortiva lze buď jednotlivé jednotky, nebo výkon celého systému (HVAC) ovládat, aby se udržely ideální podmínky bez ohledu na probíhající činnosti uvnitř nebo venkovní povětrnostní podmínky.

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

Cortiva tlačí náklady na el. energii dolů až o 50%
Cortiva tlačí náklady na el. energii dolů až o 50%

Čutora je malá adiabatická lednička

 

Věděli jste, že adiabatické chlazení je starý dobrý známý princip. Jistě věděli, protože čutoru zná každý.

Naši otcové, dědové, pradědové, prapradědové a jejich předkové byli chytří a věděli, že voda při odpařování chladí. Pravděpodobně nevěděli, že je to adiabatické chlazení, že existuje nějaká entalpie a neznali Mollierův diagram. Ale věděli, že mokrý povrch nádoby ochladí vodu uvnitř na teplotu nižší, než je teplota okolí.

Čutora se skládá z vodotěsné nádoby s pokud možno co nejvyšší tepelnou vodivostí stěn a izolačního porézního nasákavého obalu. Pokud je obal nasáklý vodou, pak při vhodných okolních podmínkách započne adiabatický chladící proces, který chladí obsah čutory i okolní vzduch.

Stejný adiabatický chladící proces pro Vás pracuje v jednotkách CoolStream. Je to tradiční a ověřený proces zabalený do moderního obalu.

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

Adiabatické chlazení CoolStream je schopné vychladit vnější čerstvý větrací vzduch

 

Věděli jste, že ochlazení ♨️horkého vzduchu je velmi energeticky náročné? Jistě věděli.

Uvažujme referenční průmyslovou halu, která potřebuje stálý přívod 20 000 m3 čerstvého vnějšího vzduchu pro eliminaci škodlivin nebo náhradu technologického odsávání. Málokdo si uvědomuje, jak je vzduch těžký. Jako první údaj tedy uveďme, že 1 m3 vzduchu váží asi 1,2 kg. V horkém létě je tedy potřeba ochladit 24 tun vzduchu za hodinu.

Měrná tepelná kapacita vzduchu je 1 000 J/(kg.K). Měrná tepelná kapacita železa je jenom 450 J/(kg.K). Tepelná kapacita vzduchu je tedy 2,22x vyšší. Takže je to stejné jako byste potřebovali vychladit 53 tun železa každou hodinu. To už se nezdá tak nepodstatné a je mnohem jasnější, proč je chlazení vnějšího vzduchu tak energeticky náročné.

Tuhle potřebu vyřeší adiabatické chlazení CoolStream, které využívá k chlazení energii odpaření  vody, jež je naštěstí 20x levnější než elektrická energie.

Proto je adiabatické chlazení CoolStream ideálním chlazením velkých hal s vysokou technologickou zátěží.

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

❄ Adiabatické chlazení pro průmyslové haly

Chlazení odpařováním (tzv. adiabatické chlazení) je ideální způsob klimatizace hal a budov, jejichž chlazení je vzhledem k jejich velikosti nákladné. Jde o ekonomický způsob vytvoření komfortních podmínek, vhodný zejména pro velké průmyslové prostory nebo výrobní haly.                       

Mezi typické příklady využití patří hutnictví, potravinářský průmysl, plastikářský průmysl nebo skladování. Je skvělou volbou všude tam, kde je nutno chladit velké množství čerstvého vzduchu nebo odstranit velkou vnitřní či vnější tepelnou zátěž.

Adiabatické vlhčení je také přínosem v objektech, kde je žádoucí zvýšit vlhkost vzduchu. V některých průmyslových odvětvích je to výhodnější v zimě a na jaře, kdy může být vzduch neobvykle suchý.

❄️♨️ Případová studie

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

ADIABATICKÉ CHLAZENÍ ❄ CoolStream využívá velmi levné energetické medium

Věděli jste, že pitná voda je v České republice velmi levná❓ Pravděpodobně ne, protože každý si stěžuje na její stálé zdražování.
 
Pitná voda používaná pro pití, vaření, mytí a splachování je celkem drahá. Pokud je však voda používána energeticky využitím skupenského tepla vypařování pro adiabatické chlazení a začneme srovnávat cenu jejího energetického obsahu finančně oproti ceně elektrické energie, dojdeme ke zcela opačným závěrům.

Kubík pitné vody stojí 100,-Kč (v Brně je to jen 85,-Kč včetně stočného) a v každém kubíku (tedy metru krychlovém) vody se ukrývá 2 453 MJ skupenského tepla, což je 681,4 kWh na 1000 l vody. Z toho vychází cena 15 haléřů za kWh při adiabatickém chlazení. Oproti tomu cena elektrické energie je kolem 3,- Kč/kWh. Cena elektrické kWh je dost variabilní, ale rozhodně se ani z daleka neblíží 15-ti haléřům.
 
Porovnání:

  • Skupenské teplo vody - 0,15 Kč / kWh                 
  • Elektrická energie - 3 Kč / kWh


Z toho vyplývá naprosto jasně energetická účinnost a nákladová úspornost adiabatického chlazení ve srovnání s výrobou chladu pomocí elektrické energie.
Porovnání přes finance je velmi složité, protože každý spotřebitel má rozdílnou cenu různých komodit. Takže cena elektrické energie i vody může být odlišná od našeho výpočtu a v ceně vody spotřebované pro adiabatické chlazení není nutno platit stočné, což může cenu vody dále snížit o30–50%.

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

Adiabatické chlazení CoolStream využívá běžnou pitnou vodu

Věděli jste, že adiabatický chladič CoolStream potřebuje jen vodovodní kohoutek? Jistě tušili, ale možná jste si nebyli jistí.

Jednotky CoolStream mají konstrukci, která umožňuje využití běžné vodovodní vody bez jakýchkoliv úprav. Konstrukce jednotky a provozní rutiny řídícího systému vodního hospodářství CoolStream zahrnují 25 technických detailů, které dohromady tvoří systém 4 bariér společně zamezujících vliv provozu chlazení a vodního kamene na hygienickou kvalitu vzduchu. Systém adiabatického chlazení CoolStream je natolik hygienicky bezpečný, že mohl být podroben dlouhodobým hygienickým zkouškám podle předpisu VDI6022. Tím je zaručena stejná míra bezpečnosti provozu jako u jakéhokoli vyspělého vzduchotechnického zařízení určeného pro přípravu vzduchu pro pracovní a pobytové prostory.

Přívod pitné vody je v české republice v České republice standardem pro každou budovu a voda tím velmi snadno dostupná.

Obraz 1.: Připojení jednotky CoolStream na potrubí pitné vody

Připojení vody je v podmínkách České republiky velmi dobře dostupné. Ve skutečnosti je ještě jednodušší – chromovaná baterie ani trubka s teplou vodou nejsou potřebné.

#FreshFactory = komfort + produktivita + úspora nákladů

Společnost Colt  představuje FreshFactory – koncept kvalitního vnitřního klimatu v továrnách a výrobních halách. Koncept FreshFactory poskytuje příjemné pracovní prostředí, optimální světelné podmínky a čistý vzduch s příjemnou teplotu.

Výhody jsou jasné:

  • méně absencí,
  • vyšší kvalita,
  • produktivita i výkonnost.

A především: větší spokojenost s prací, příjemné a atraktivní pracovní prostředí, lepší podmínky pro provoz podniku.

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

Věděli jste, že voda je látka s velmi unikátními vlastnostmi? Určitě věděli.

Voda je základem života a pravděpodobně nejčastější sloučeninou ve vesmíru (nikoli prvkem, tím je s velkým náskokem vodík).

Voda má zcela výjimečné vlastnosti. Skupenské teplo vypařování je významně velké. A dobře známá hustotní anomálie je tak zvláštní vlastností, až se může zdát, že počáteční nastavení vlastností hmoty ve vesmíru je vlastně nevhodně zvolené pro vývoj života. Ale protože by bylo škoda začínat znova úplně od začátku, byly upraveny jen vlastnosti jediné sloučeniny – vody. Jen inteligentní bytost je schopna zhodnotit výsledky své práce, poučit se z chyb a provést opravy. Důkaz existence prvotního inteligentního tvůrce?

Díky za skupenské teplo vypařování, které dosahuje 2,5 Megajoule na každý kilogram vody. Právě velikost této hodnoty umožnila společnosti Colt International, s.r.o. vývoj adiabatických chladičů CoolStream a činí je tak úspornými. Spotřeba vody je tou menší položkou v celkově velmi nízké spotřebě adiabatiky.

 

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

Voda je pracovním mediem ADIABATICKÉHO CHLAZENÍ chlazení CoolStream

 

 Věděli jste, že pro adiabatické ochlazení nepotřebujete nic jiného než vodu? Jistě věděli.

Voda samotná při odpařování z hladiny ochlazuje sama sebe, okolní vzduch a vše kolem. Není třeba nic jiného než správné fyzikální podmínky, které umožní odpaření.

Jednotky CoolStream jsou tu jen pro tu komfortní nadstavbu, aby adiabatické chlazení bylo účinné a výkonné, aby proud chladného vzduchu byl usměrněný a došel tam, kde je ho třeba, a v neposlední radě zajišťují bezpečnost a hygienu chlazení

Jde o to optimálně zajistit, aby malé zařízení poskytovalo velký výkon, aby adiabatický proces byl maximálně koncentrovaný. A jde o to, aby adiabatika fungovala automaticky, od jara do podzimu nepotřebovala náročnou údržbu a nevyžadovala neustálou asistenci člověka, přesto byla hygienická a bezpečná, zůstala dobrým sluhou a nestala se zlým pánem.

Kdo by nepotřeboval tenhle výkon a účinnost, bezpečnost a hygienu nebo jistotu a komfort provozu nebo kompaktní rozměry, může klidně chladit stromem, louží, deštěm, mokrými hadry nebo vlhkou hlínou. Všem ostatním, hlavně těm progresivním, navrhujeme využít výhodných vlastností adiabatických chladičů CoolStream.