Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod

(5 min. čtení)
Autor: Kim Schmidt, Product Management Climate Control

Samotné větrání často nestačí k zajištění příjemně teplého a kvalitního vzduchu. Pro zajištění vhodného pracovního klima pro člověka i stroje je zvláště v letních měsících nutný přídavný klimatizační systém. Kromě klasických klimatizačních jednotek je adiabatická klimatizace nejen cenově výhodnou, ale také ekologičtější alternativu, proto Colt poskytuje řešení s jednotkami CoolStream.

Se systémem CoolStream STAR od firmy Colt lze realizovat projekty pro téměř všechna průmyslová odvětví a typy průmyslových podniků, jako je zpracování plastů a kovů, elektrotechnický, obalový a polygrafický průmysl nebo logistická a distribuční centra. Adiabatické klimatizační systémy se ideálně hodí také pro použití v potravinářském průmyslu nebo provozech, jako jsou velké pekárny, gastronomické podniky nebo stáčírny.

Výhody oproti klasickému průmyslovému chlazení

Adiabatické klimatizační systémy nabízejí oproti klasickému průmyslovému chlazení řadu výhod, protože jde o nejekologičtější a nejekonomičtější způsob klimatizování průmyslových hal, neboť energetická náročnost je zanedbatelná a náklady na chlazení se tím enormně snižují. Odpařovací chlazení je až sedmkrát levnější než tradiční průmyslová klimatizace s nižšími investičními náklady. Navíc nepotřebuje oproti klasické klimatizaci žádná umělá chladiva, ale pouze levnou pitnou vodu. Elektrická energie je potřebná pouze k provozu ventilátoru a některých elektrických součástí.  Odpařovací chlazení průmyslových hal tak představuje ekologickou alternativu s nízkými provozními náklady.

Zejména čerstvý vzduch je rozhodujícím faktorem pro celkovou pohodu lidí i spolehlivost strojů v průmyslových provozech. Odpařovací chlazení pro průmysl dodává 100% čerstvý venkovní a tím i vysoce kvalitní vzduch. To umožňuje použití odpařovacího chladiče Colt CoolStream pro celoroční přívod venkovního vzduchu, přičemž chlazení se zapíná pouze v případě potřeby. Teplo je obvykle z budovy odsáváno z vyšších podstropních prostor pomocí přirozeného odvodu nebo mechanických odsávacích ventilátorů, což má za následek příjemnou teplotu v zóně pohybu osob.

Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod
Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod

Odpařovací chlazení pro průmysl

To, jak komfortní může být klimatizace prostřednictvím odpařovacího chlazení, však závisí také na klimatické zóně, ve které se místo použití nachází. Teoreticky je maximální dosažitelná teplota, které lze dosáhnout pomocí odpařovacího chlazení, závislá na venkovní teplotě a venkovní vlhkosti. V lokalitách s kontinentálním klimatem lze dosáhnout velmi vysokého komfortu, který je srovnatelný s konvenční klimatizací. I na místech, jako například na pobřeží Atlantiku nebo Středozemního moře lze ještě dosáhnout vysoké až střední úrovně komfortu. Na některých místech se může mikroklima odchylovat od hodnot dle teplotních map. Jako základ pro plánování by vždy měla být použita návrhová data místní lokality, která najdete v softwaru CoolStream. Alternativně lze použít obvyklé nebo standardizované konstrukční podmínky pro klimatizaci, jako je 32°C/40% RH, což je běžné např. v mnoha oblastech střední Evropy.

Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod
Adiabatické chlazení pro průmysl a obchod

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás info@cz.coltgroup.com

Původní článek: Adiabate Kühlung für Industrie und Handwerk | Colt (colt-info.de)

__________________________________________________________________________________________________

Cortiva tlačí náklady na el. energii dolů až o 50%

 

Colt Cortiva znamená minimalizaci spotřeby el. energie a pomoc uživatelům naučit se efektivitě.

V Coltu využíváme osvědčené metodiky k optimalizaci nákladů už ve stádiu projektování. Přístup založený na nákladové optimalizaci během celého životního cyklu zařízení nám umožňuje nalézt vyvážený stav mezi výkonem a náklady. Instalací a uvedením zařízení do provozu ovšem optimalizace nekončí. IoT umožňuje pokročilé možnosti monitoringu, řízení a tím i kontroly nákladů. Práce s daty získávanými díky připojení prostřednictvím IoT umožňuje manažerům spravovat (HVAC) systém přesně podle potřeb.

Pomocí aplikace #Colt #Cortiva lze buď jednotlivé jednotky, nebo výkon celého systému (HVAC) ovládat, aby se udržely ideální podmínky bez ohledu na probíhající činnosti uvnitř nebo venkovní povětrnostní podmínky.

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

Cortiva tlačí náklady na el. energii dolů až o 50%
Cortiva tlačí náklady na el. energii dolů až o 50%

Čutora je malá adiabatická lednička

 

Věděli jste, že adiabatické chlazení je starý dobrý známý princip. Jistě věděli, protože čutoru zná každý.

Naši otcové, dědové, pradědové, prapradědové a jejich předkové byli chytří a věděli, že voda při odpařování chladí. Pravděpodobně nevěděli, že je to adiabatické chlazení, že existuje nějaká entalpie a neznali Mollierův diagram. Ale věděli, že mokrý povrch nádoby ochladí vodu uvnitř na teplotu nižší, než je teplota okolí.

Čutora se skládá z vodotěsné nádoby s pokud možno co nejvyšší tepelnou vodivostí stěn a izolačního porézního nasákavého obalu. Pokud je obal nasáklý vodou, pak při vhodných okolních podmínkách započne adiabatický chladící proces, který chladí obsah čutory i okolní vzduch.

Stejný adiabatický chladící proces pro Vás pracuje v jednotkách CoolStream. Je to tradiční a ověřený proces zabalený do moderního obalu.

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

Adiabatické chlazení CoolStream je schopné vychladit vnější čerstvý větrací vzduch

 

Věděli jste, že ochlazení ♨️horkého vzduchu je velmi energeticky náročné? Jistě věděli.

Uvažujme referenční průmyslovou halu, která potřebuje stálý přívod 20 000 m3 čerstvého vnějšího vzduchu pro eliminaci škodlivin nebo náhradu technologického odsávání. Málokdo si uvědomuje, jak je vzduch těžký. Jako první údaj tedy uveďme, že 1 m3 vzduchu váží asi 1,2 kg. V horkém létě je tedy potřeba ochladit 24 tun vzduchu za hodinu.

Měrná tepelná kapacita vzduchu je 1 000 J/(kg.K). Měrná tepelná kapacita železa je jenom 450 J/(kg.K). Tepelná kapacita vzduchu je tedy 2,22x vyšší. Takže je to stejné jako byste potřebovali vychladit 53 tun železa každou hodinu. To už se nezdá tak nepodstatné a je mnohem jasnější, proč je chlazení vnějšího vzduchu tak energeticky náročné.

Tuhle potřebu vyřeší adiabatické chlazení CoolStream, které využívá k chlazení energii odpaření  vody, jež je naštěstí 20x levnější než elektrická energie.

Proto je adiabatické chlazení CoolStream ideálním chlazením velkých hal s vysokou technologickou zátěží.

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

❄ Adiabatické chlazení pro průmyslové haly

Chlazení odpařováním (tzv. adiabatické chlazení) je ideální způsob klimatizace hal a budov, jejichž chlazení je vzhledem k jejich velikosti nákladné. Jde o ekonomický způsob vytvoření komfortních podmínek, vhodný zejména pro velké průmyslové prostory nebo výrobní haly.                       

Mezi typické příklady využití patří hutnictví, potravinářský průmysl, plastikářský průmysl nebo skladování. Je skvělou volbou všude tam, kde je nutno chladit velké množství čerstvého vzduchu nebo odstranit velkou vnitřní či vnější tepelnou zátěž.

Adiabatické vlhčení je také přínosem v objektech, kde je žádoucí zvýšit vlhkost vzduchu. V některých průmyslových odvětvích je to výhodnější v zimě a na jaře, kdy může být vzduch neobvykle suchý.

❄️♨️ Případová studie

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

ADIABATICKÉ CHLAZENÍ ❄ CoolStream využívá velmi levné energetické medium

Věděli jste, že pitná voda je v České republice velmi levná❓ Pravděpodobně ne, protože každý si stěžuje na její stálé zdražování.
 
Pitná voda používaná pro pití, vaření, mytí a splachování je celkem drahá. Pokud je však voda používána energeticky využitím skupenského tepla vypařování pro adiabatické chlazení a začneme srovnávat cenu jejího energetického obsahu finančně oproti ceně elektrické energie, dojdeme ke zcela opačným závěrům.

Kubík pitné vody stojí 100,-Kč (v Brně je to jen 85,-Kč včetně stočného) a v každém kubíku (tedy metru krychlovém) vody se ukrývá 2 453 MJ skupenského tepla, což je 681,4 kWh na 1000 l vody. Z toho vychází cena 15 haléřů za kWh při adiabatickém chlazení. Oproti tomu cena elektrické energie je kolem 3,- Kč/kWh. Cena elektrické kWh je dost variabilní, ale rozhodně se ani z daleka neblíží 15-ti haléřům.
 
Porovnání:

  • Skupenské teplo vody - 0,15 Kč / kWh                 
  • Elektrická energie - 3 Kč / kWh


Z toho vyplývá naprosto jasně energetická účinnost a nákladová úspornost adiabatického chlazení ve srovnání s výrobou chladu pomocí elektrické energie.
Porovnání přes finance je velmi složité, protože každý spotřebitel má rozdílnou cenu různých komodit. Takže cena elektrické energie i vody může být odlišná od našeho výpočtu a v ceně vody spotřebované pro adiabatické chlazení není nutno platit stočné, což může cenu vody dále snížit o30–50%.

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

Adiabatické chlazení CoolStream využívá běžnou pitnou vodu

Věděli jste, že adiabatický chladič CoolStream potřebuje jen vodovodní kohoutek? Jistě tušili, ale možná jste si nebyli jistí.

Jednotky CoolStream mají konstrukci, která umožňuje využití běžné vodovodní vody bez jakýchkoliv úprav. Konstrukce jednotky a provozní rutiny řídícího systému vodního hospodářství CoolStream zahrnují 25 technických detailů, které dohromady tvoří systém 4 bariér společně zamezujících vliv provozu chlazení a vodního kamene na hygienickou kvalitu vzduchu. Systém adiabatického chlazení CoolStream je natolik hygienicky bezpečný, že mohl být podroben dlouhodobým hygienickým zkouškám podle předpisu VDI6022. Tím je zaručena stejná míra bezpečnosti provozu jako u jakéhokoli vyspělého vzduchotechnického zařízení určeného pro přípravu vzduchu pro pracovní a pobytové prostory.

Přívod pitné vody je v české republice v České republice standardem pro každou budovu a voda tím velmi snadno dostupná.

Obraz 1.: Připojení jednotky CoolStream na potrubí pitné vody

Připojení vody je v podmínkách České republiky velmi dobře dostupné. Ve skutečnosti je ještě jednodušší – chromovaná baterie ani trubka s teplou vodou nejsou potřebné.

#FreshFactory = komfort + produktivita + úspora nákladů

Společnost Colt  představuje FreshFactory – koncept kvalitního vnitřního klimatu v továrnách a výrobních halách. Koncept FreshFactory poskytuje příjemné pracovní prostředí, optimální světelné podmínky a čistý vzduch s příjemnou teplotu.

Výhody jsou jasné:

  • méně absencí,
  • vyšší kvalita,
  • produktivita i výkonnost.

A především: větší spokojenost s prací, příjemné a atraktivní pracovní prostředí, lepší podmínky pro provoz podniku.

Zaujalo Vás to? Chcete vědět více?

Kontaktujte nás:

T: +420 251 556 665
E: Dušan Příbrský

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

Věděli jste, že voda je látka s velmi unikátními vlastnostmi? Určitě věděli.

Voda je základem života a pravděpodobně nejčastější sloučeninou ve vesmíru (nikoli prvkem, tím je s velkým náskokem vodík).

Voda má zcela výjimečné vlastnosti. Skupenské teplo vypařování je významně velké. A dobře známá hustotní anomálie je tak zvláštní vlastností, až se může zdát, že počáteční nastavení vlastností hmoty ve vesmíru je vlastně nevhodně zvolené pro vývoj života. Ale protože by bylo škoda začínat znova úplně od začátku, byly upraveny jen vlastnosti jediné sloučeniny – vody. Jen inteligentní bytost je schopna zhodnotit výsledky své práce, poučit se z chyb a provést opravy. Důkaz existence prvotního inteligentního tvůrce?

Díky za skupenské teplo vypařování, které dosahuje 2,5 Megajoule na každý kilogram vody. Právě velikost této hodnoty umožnila společnosti Colt International, s.r.o. vývoj adiabatických chladičů CoolStream a činí je tak úspornými. Spotřeba vody je tou menší položkou v celkově velmi nízké spotřebě adiabatiky.

 

Voda má výborné vlastnosti pro adiabatické chlazení CoolStream

Voda je pracovním mediem ADIABATICKÉHO CHLAZENÍ chlazení CoolStream

 

 Věděli jste, že pro adiabatické ochlazení nepotřebujete nic jiného než vodu? Jistě věděli.

Voda samotná při odpařování z hladiny ochlazuje sama sebe, okolní vzduch a vše kolem. Není třeba nic jiného než správné fyzikální podmínky, které umožní odpaření.

Jednotky CoolStream jsou tu jen pro tu komfortní nadstavbu, aby adiabatické chlazení bylo účinné a výkonné, aby proud chladného vzduchu byl usměrněný a došel tam, kde je ho třeba, a v neposlední radě zajišťují bezpečnost a hygienu chlazení

Jde o to optimálně zajistit, aby malé zařízení poskytovalo velký výkon, aby adiabatický proces byl maximálně koncentrovaný. A jde o to, aby adiabatika fungovala automaticky, od jara do podzimu nepotřebovala náročnou údržbu a nevyžadovala neustálou asistenci člověka, přesto byla hygienická a bezpečná, zůstala dobrým sluhou a nestala se zlým pánem.

Kdo by nepotřeboval tenhle výkon a účinnost, bezpečnost a hygienu nebo jistotu a komfort provozu nebo kompaktní rozměry, může klidně chladit stromem, louží, deštěm, mokrými hadry nebo vlhkou hlínou. Všem ostatním, hlavně těm progresivním, navrhujeme využít výhodných vlastností adiabatických chladičů CoolStream.