Adiabatické chlazení - Colt CoolStream A

CoolStream A je systém přirozeného chlazení a větrání, který funguje podle principu adiabatického odpařování. Adiabatické chlazení představuje účinnou a efektivní alternativu klasické klimatizace, především v průmyslových objektech a objektech s částečným průmyslovým využitím, které není možné hospodárně klimatizovat vzhledem k jejich velikosti.

Adiabatické chlazení - Colt CoolStream A
 • Kühlen
  Chlazení
 • Lüften (Außenluft)
  Větrání (venkovní vzduch)
 • Lüften (Mischluft)
  Větrání (smíšený vzduch)
 • Warmluftrückführung
  Recirkulace tepla
 • Abluftansteuerung
  Regulace odváděného vzduchu
 • Filter (Außenluft)
  Filtr (venkovní vzduch)

Komfortní pracovní klima díky adiabatickému chlazení

CoolStream A se skládá ze tří modulů: adiabatického chladicího, směšovacího a ventilátorového. Směšuje teplý oběhový vzduch stejně jako CoolStream T nebo R. Vzduch je v tomto případě směšován přímo pod střechou haly s přiváděným vzduchem. CoolStream A je nabízen v osmi velikostech vždy se čtyřmi axiálními a radiálními ventilátory. Volitelné umístění jednotlivých modulů CoolStream A zaručuje maximální volnost při projektování. Chladicí modul je přizpůsoben pro připojení ke všem variantám připojení VZT potrubí (spodní, boční, horní). CoolStream A může být tedy umístěn nejen na střechu, ale také vedle budovy. Kompaktní provedení směšovacího a ventilátorového modulu a umístění v objektu (skříň bez izolace) umožňují dosáhnout maximálního výkonu systému CoolStream A při nízkých investičních nákladech.

.

Vlastnosti systému

Propojením tří samostatných modulů do jednoho funkčního celku vznikne zařízení, které zajišťuje větrání, chlazení a cirkulaci vzduchu. Standardizované připojovací svorky pro kabeláž usnadňují propojení a oživení celé sestavy.

Autodetekční funkce regulace Cortiva umožňuje uvést modulární zařízení velmi rychle do provozu bez zdlouhavé přípravy.

Přebytečné teplo lze využít díky přídavné recirkulaci vždy, když je to nutné. Díky směšovací komoře se dvěma plynulými pohony klapek lze přesně nastavit množství venkovního vzduchu.

V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU1253/2014 založeném na základě směrnice ErP 2009/125/EC.