• Domov
  • >
  • CoolStream S∙T∙A∙R...

Adiabatický chladicí systém CoolStream S∙T∙A∙R pro větrání, chlazení a ohřev vzduchu při celoročním provozu

Adiabatické chlazení je účinnou alternativou ke klasickým systémům chlazení

CoolStream jsou klimatizační systémy pracující na principu přirozeného odpařování vody. Tzv. adiabatické chlazení představuje účinnou a efektivní alternativu klasické klimatizace, především v průmyslových objektech a objektech s částečným průmyslovým využitím, které není možné hospodárně klimatizovat vzhledem k jejich velikosti. Při průchodu teplého venkovního vzduchu navlhčeným desorpčním médiem dochází k výměně energie a tím je dosaženo výrazného snížení teploty vzduchu.

Systémy CoolStream jsou vhodné pro téměř všechna průmyslová odvětví, např. plastikářský, kovozpracující, potravinářský a elektrotechnický průmysl, i pro větší prostory, např. logistická a distribuční centra, prodejny nebo sportovní haly.

Adiabatické chlazení je účinnou alternativou ke klasickým systémům chlazení
Adiabatické chlazení je účinnou alternativou ke klasickým systémům chlazení
V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU1253/2014 založeném na základě směrnice ErP 2009/125/EC.

Příjemné pracovní klima zajištěné adiabatickým chlazením

Čím je venkovní vzduch teplejší a sušší, tím efektivněji pracuje odpařovací chlazení. Pokud má venkovní vzduch teplotu vyšší než 30 °C, lze jej účinně ochladit o více než 10 °C. Adiabatické chlazení je 4x až 7x hospodárnější než běžná klimatizace, a to při nižších investičních nákladech. Odpařovací chlazení dále dodává 100% čistý venkovní vzduch, a tedy zajišťuje vysokou kvalitu vzduchu. Z toho důvodu lze systémy CoolStream využívat k přívodu venkovního vzduchu v průběhu celého roku, přičemž chlazení je aktivováno pouze v případě potřeby. V případě požadavku na celoroční provoz lze CoolStream doplnit o ohřev nebo cirkulaci vzduchu.

Adiabatické chlazení je účinnou alternativou ke klasickým systémům chlazení

Čím je venkovní vzduch teplejší a sušší, tím efektivněji pracuje odpařovací chlazení

Čím je venkovní vzduch teplejší a sušší, tím efektivněji pracuje odpařovací chlazení. Pokud má venkovní vzduch teplotu vyšší než 30 °C, lze jej účinně ochladit o více než 10 °C. Adiabatické chlazení je 4x až 7x hospodárnější než běžná klimatizace, a to při nižších investičních nákladech. Odpařovací chlazení dále dodává 100% čistý venkovní vzduch, a tedy zajišťuje vysokou kvalitu vzduchu.

Z toho důvodu lze systémy CoolStream využívat k přívodu venkovního vzduchu v průběhu celého roku, přičemž chlazení je aktivováno pouze v případě potřeby. V případě požadavku na celoroční provoz lze CoolStream doplnit o ohřev nebo cirkulaci vzduchu

Systém CoolStream S∙T∙A∙R

CoolStream S

CoolStream S

KühlenLüften (Außenluft)AbluftansteuerungFilter (Außenluft)

V režimu větrání dopravuje systém CoolStream S do místností čerstvý venkovní vzduch. Za teplých dnů, kdy nedostačuje pouhé větrání, je aktivováno adiabatické chlazení.

Vzduch je ochlazován odpařováním vody.

CoolStream T

CoolStream T

KühlenLüften (Außenluft)Lüften (Mischluft)WarmluftrückführungAbluftansteuerungFilter (Außenluft)

CoolStream T zajišťuje podle potřeby větrání a chlazení a současně umožňuje využívat recirkulaci. Jestliže je venku chladněji a je třeba zvýšit teplotu přiváděného vzduchu, čerstvý venkovní vzduch je směšován s teplým oběhovým vzduchem.

CoolStream A

CoolStream A

KühlenLüften (Außenluft)Lüften (Mischluft)WarmluftrückführungAbluftansteuerungFilter (Außenluft)

CoolStream A se skládá ze tří modulů: adiabatického chladicího, směšovacího a ventilátorového. Směšuje teplý oběhový vzduch stejně jako CoolStream T nebo R. Vzduch je v tomto případě směšován přímo pod střechou haly s přiváděným vzduchem.

CoolStream R

KühlenLüften (Außenluft)Lüften (Mischluft)WarmluftrückführungHeizenAbluftansteuerungFilter (Außenluft)Filter (Mischluft)

CoolStream R upravuje vzduch v místnosti v průběhu celého roku: jediný systém zajišťuje větrání, chlazení, vytápění, recirkulaci i filtrování vzduchu.

CoolStream R je první vytápěcí a chladicí systém s adiabatickým chlazením na světě, který lze umístit na střechu.