Automatické zajištění čistého a hygienického provozu

Opatření  proti ukládání vodního kamene

 • Rovnoměrné navlhčení desorpčního média vodou.
 • Dostatečný přebytek vody na desorpčním médiu, který postačuje i pro odpařování za extrémních vnějších podmínek – například 40°C, 15% r.H.
 • Vlivem odpařování by mohlo docházet ke zvýšení tvrdosti vody vlivem odpařování. Voda v zásobní vaně je automaticky pravidelně vyměňována.
 • Klimatizační jednotky CoolStream S pracují standardně s 30% zbytkové vody využité k čištění.

Opatření proti kontaminaci vody - růstu řas a bakterii

 • Stojatá voda může být příčinou kontaminace. Při teplotách vody mezi 25 až 55°C.
  (optimálně 37°C) dochází k množení baktérií. Mimo tuto oblast teplot k množení baktérií téměř nedochází.
 • Elektronika jednotek CoolStream S provádí neustálou kontrolu teploty vody.
  TVody je je udržována stále v rozmezí 20 ~ 25°C. Při překročení této teploty je voda vyměněna.
 • Procesní voda nikdy nezůstává stát v klimatizační jednotce, pokud je jednotka jen krátkodobě odstavena například z důvodu regulace podle teploty.
 • Častá výměna vody (min. denně, běžně 1x za hodinu).
 • Po ukončení chlazení je jednotka vždy vyprázdněna a vysušena. Vysušení, které přeruší růst bakterií, je pravidelně automaticky spuštěno.
 • Desorpční médium je díky své konstrukci neprůsvitné a zajišťuje zatemnění vnitřního prostoru, což výrazně omezuje růst řas.

Opatření proti kontaminaci vzduchu

 • Voda se vypařuje přímo na desorpčním médiu.
  (není rozstřikována do prostoru)
  • v > 2 ~ 2,5 m/s = kritická rychlost pro vznik mikrokapek,
  • v = 1 ~ 1,6 m/s rychlost v jednotkách Colt CoolStream S
 • Nedochází k odtrhávání kapek.
 • Do vzduchu se odpařuje pouze čistá vodní pára.
 • Používána je běžná vodovodní pitná voda.