Adiabatické chlazení - Colt CoolStream T

CoolStream T je systém přirozeného chlazení a větrání, který funguje podle principu adiabatického odpařování. Adiabatické chlazení představuje účinnou a efektivní alternativu klasické klimatizace, především v průmyslových objektech a objektech s částečným průmyslovým využitím, které není možné hospodárně klimatizovat vzhledem k jejich velikosti.

Adiabatické chlazení - Colt CoolStream T
 • Kühlen
  Chlazení
 • Lüften (Außenluft)
  Větrání (venkovní vzduch)
 • Lüften (Mischluft)
  Větrání (smíšený vzduch)
 • Warmluftrückführung
  Recirkulace tepla
 • Abluftansteuerung
  Regulace odváděného vzduchu
 • Filter (Außenluft)
  Filtr (venkovní vzduch)

Přirozené chlazení a větrání

CoolStream T zajišťuje podle potřeby větrání a chlazení a současně umožňuje využívat recirkulaci. Jestliže je venku chladněji a je třeba zvýšit teplotu přiváděného vzduchu, čerstvý venkovní vzduch je směšován s teplým oběhovým vzduchem. Cílený přívod teplého oběhového vzduchu umožňuje dosáhnout příjemné teploty. Zajišťuje zpětné přivedení tepla do pobytového prostoru – a současně i výrazné snížení nákladů za vytápění. Přesné nastavení teploty vzduchu v rámci regulace přívodu vnějšího vzduchu zajišťují dva servomotory, které plynule ovládají směšovací klapky.

Pro CoolStream T je nabízeno šest velikostí skříní – čtyři s axiálními a dvě s radiálními ventilátory. Zařízení v kompaktním provedení je instalováno na střeše, a tedy nezabírá prostor v objektu.

CoolStream T
CoolStream T

Vlastnosti systému

Zařízení je dodáno ve stavu, který umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Zaručuje tedy krátkou dobu montáže a jednoduchý servis, protože je snadno přístupné ze střechy. Spodní část bez tepelných mostů je tepelně a zvukově izolována vrstvou minerální vlny tloušťky 44 mm, a tedy dochází jen k zanedbatelnému úniku tepla a hluku do okolí. Šíření hluku uvnitř budovy omezuje vhodná konstrukce připojení kanálu a podle potřeby lze instalovat tlumiče hluku. Elegantní hliníková skříň vypadá nejen atraktivně, ale má i velmi dlouhou životnost. Zařízení je možné instalovat přímo na střešní sokl a základní rám současně tvoří okapovou hranu.

V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU1253/2014 založeném na základě směrnice ErP 2009/125/EC.