Fyzikální princip adiabatického chlazení

  • Adiabatické chlazení = vypařovací chlazení.
  • Adiabatickým chladičům se také říká pračky vzduchu. Název pračka vzduchu však nevystihuje podstatu adiabatického chlazení.
  • Při adiabatickém chlazení dochází vypaření vody / vodní páry do relativně suchého vzduchu, přičemž je citelné teplo vzduchu vyjádřené jeho teplotou přeměněno na skupenské teplo vypařené vody.
  • Voda je velice speciální látkou, mino jiné s velice vysokou hodnotou skupenského tepla varu / odpařování.

A to je důvodem, proč je výhodné chladit adiabaticky.

 

Energetická náročnost ohřevu vody ve srovnání s chladící energií

Energetická náročnost ohřevu vody ve srovnání s chladící energií

Pro ohřátí ledu o teplotě 0°C na vodní páru o teplotě 100°C je přibližně potřeba celkově 3 013 000 J/kg. Z toho 2
257 000 J/kg – tedy 75% je potřeba pro odpaření vody. Skupenské teplo vypařování je velmi vysoké.
Je tedy možno říci, že počáteční teplota vody nemá podstatný vliv na výkon adiabatického chladiče. Voda ohřátá
např. v potrubí na střeše je velice rychle ochlazena na teplotu vlhkého teploměru.