Adiabatické chladenie

Teplota prostredia je veľmi podstatným činiteľom pobytovej a pracovnej pohody. Adiabatické chladenie je vhodným spôsobom, ako dosiahnuť počas leta príjemné teploty vnútorného prostredia a cenovo výhodne klimatizovať pracovné a pobytové priestory.

Adiabatické chladenie je na Slovensku pomerne málo známe, nie je dostatočne zakotvené v povedomí investorov a prevádzkovateľov. Používatelia sú však často prekvapení výkonom adiabatického chladenia a kvalitou vnútorného prostredia chladených priestorov, pretože chladiaca energia vzniká pri nízkych prevádzkových nákladoch zdanlivo “z ničoho”.

A to samozrejme znie bez podrobnejšieho vysvetlenia pre technika „podozrivo zázračne“. Podrobné vysvetlenie, ako to funguje, nájdete na týchto stránkach.


Je čas na #FreshFactory

Fyzikálny princíp adiabatického chladenia

Fyzikálny princíp adiabatického chladenia
  • Adiabatické chladenie je tradičný spôsob chladenia a dlho bol jediným dostupným spôsobom aktívneho chladenia (popri využívaniu zásob ľadu počas zimného obdobia). Je to chladenie nevyžadujúce rozsiahle technické vybavenie!
  • Pri adiabatickom chladení dochádza k vyparovaniu vody / vodnej pary do relatívne suchého vzduchu, pričom je citeľné teplo vzduchu vyjadrené jeho teplotou premenené na skupenské teplo vyparenej vody.

Inteligentné adiabatické chladiace jednotky Colt CoolStream S∙T∙A∙R

Kompaktná adiabatická chladiaca jednotka CoolStream S
  • Adiabatické chladiace jednotky rady CoolStream S∙T∙A∙R využívajú pre klimatizáciu tradičný princíp založený na vyparovaní vody. Vďaka svojej sofistikovanej konštrukcii a inteligentnému riadeniu je ich prevádzka na neporovnateľne vyššej technickej úrovni.
  • Využitím rozsiahlych skúseností spoločnosti Colt s prevádzkou adiabatických zariadení a aplikovaní širokých možností modernej riadiacej elektroniky je zabezpečená dlhohodobá úplne čistá, hygienická a bezpečná prevádzka s minimalizovanými nárokmi na obsluhu a údržbu.

REFERENCIE

ISOTHERM, Kaplice

ISOTHERM, Kaplice

ISOTHERM, Kaplice

Vetropack Moravia Glass

Vetropack Moravia Glass, Kyjov

Vetropack Moravia Glass, Kyjov

Ishimitsu Manufacturing

Ishimitsu Manufacturing

Ishimitsu Manufacturing Czech

Knauf Insulation

Knauf Insulation

Knauf Insulation

AISAN Industry Czech Louny

Reference z oblasti adiabatického chlazení

Aisan Industry Czech, Louny

Bike Center

Bike Center, Vienna

Bike Center, Vídeň

Georgian Pacific

Georgian Pacific, Kechnec

Georgian Pacific, Kechnec

Ideal Standard

Ideal Standard, Teplice

Ideal Standard, Teplice

Koyo Bearings, Olomouc

Koyo Bearings, Olomouc

Koyo Bearings, Olomouc

Mahle Behr, Ostrava

Mahle Behr, Ostrava

Mahle Behr, Ostrava

Metaldyne, Oslavany

Metaldyne, Oslavany

Metaldyne, Oslavany

Narex, Ždánice

Narex, Ždánice

Narex, Ždánice

Xella, Horní Počáply

Xella, Horní Počáply

Xella, Horní Počáply

Xella, Hrušovany

Xella, Hrušovany

Xella, Hrušovany

Xella, Chlumčany

Xella, Chlumčany

Xella, Chlumčany

Colt