Technický princip adiabatických klimatizačních jednotek CoolStream S

Technický princip adiabatických klimatizačních jednotek CoolStream S
  • Těleso jednotky tvoří skříň vyrobený z hliníku, která účinně odráží sluneční záření a tím omezuje zvyšování teploty uvnitř jednotky.
  • 3 nebo 4 snadno vyjímatelné boční panely s desorpčním médiem.
  • Vyspádovaná zásobní vana je naplněná procesní vodu.
  • Oběhové čerpadlo, trubkový rozvod a rozdělovače tvaru „W“ zajišťují cirkulaci vody a její rovnoměrné skrápění a kompletní navlhčení desorpčních médií. Všechny komponenty zařízení, které přicházejí do styku s vodou, jsou snadno čistitelné a vyrobené z odolného materiálu.
  • Desorpčním medium uložené v bočních panelech je místem, kde dochází k vlastnímu odpaření vody a tedy i k vlastnímu procesu vychlazení vzduchu.
  • Klimatizační jednotky CoolStream S jsou vybaveny tichým axiálním EC ventilátorem. Lze dodat také zařízení s radiálním ventilátorem pro vyšší externí tlak.
  • Čerstvý vzduch proudí přes vstupní mřížky a přes optimálně  navlhčené desorpční media a dále je podáván ventilátorem do distribučního potrubí.