Hygienický certifikát pro adiabatické klimatizační jednotky

Hygienický certifikát pro adiabatické klimatizační jednotky

Adiabatické chladící jednotky CoolStream S byly testovány podle VDI 6022.

Chladící jednotky CoolStream S odpovídají hygienickým požadavkům kladeným na zařízení úpravy vzduchu určená pro pobytové prostory.

  • Norma stanovuje podmínky provozu a údržby vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.
  • Popisuje požadavky na obecně technické a konstrukční vlastnosti vzduchotechnických a klimatizačních system.
  • Jednotky CoolStream S byly po dobu 3 měsíců provozovány pod dohledem nezávislé laboratoře.
  • Poté byl testován vzduch, voda a desorpční medium.
  • Testování bylo zaměřené na plísně viry a bakterie.
  • Zvláštní důraz byl kladen na legionelu.
  • Adiabatické klimatizační jednotky CoolStream S odpovídají VDI 6022 (Pečeť kvality).