Co je adiabatické chlazení?

Adiabatické chlazení odpařováním je výkonné

Odpařovací chlazení znáte ze svého každodenního života. Když máte vlhkou pokožku, cítíte okamžitě cítíte chlad, protože si pokožku ochlazujete odpařováním. Chladicí účinek pocítíte, když si například namočíte tričko a fouká vítr. Látka trička je v tomto případě plná vody, která se odpařuje do vzduchu. Jednoduše řečeno, ze vzduchu proudícího kolem se odebírá obrovské množství tepla, které je nutné k odpaření vody.

Odpařováním se odvádí ze vzduchu hodně tepla

Odpařovací chlazení je velmi efektivní způsob chlazení. Přiváděný vzduch není chlazen studenou vodou, ale velkým množstvím tepelné energie potřebné k odpaření vody. Chcete-li získat představu jaké množství energie je nezbytná pro změnu skupenství z kapalného do plynného stavu, lze si představit litr vroucí vody v hrnci na elektrickém sporáku. Než se voda zcela změní v páru trvá asi pětkrát tak dlouho, než ohřev vody ze studeného stavu k varu.

V zařízení CoolStream, stejně jako v příkladu s mokrým tričkem ve větru, není přiváděna žádná dodatečná tepelná energie k odpaření vody. Tato tepelná energie je přijata jednoduše řečeno z proudu vzduchu a samotný vzduch je tak chlazen.

Čím teplejší den, tím vyšší chladící výkon


Tradiční klimatizační jednotky jsou zpravidla navrženy na letní výpočtovou teplotu. V nejteplejších dnech pak mají nízký chladící výkon nebo dokonce vypadnou. U zařízení CoolStream je to jinak: Čím teplejší a sušší je venkovní vzduch, tím rychleji se voda vypařuje v zařízení CoolStream. Čím rychleji se voda odpařuje, tím více tepelné energie je odvedeno ze vzduchu odpařováním. Chladicí výkon zařízení CoolStream se zvyšuje přirozeně s růstem teploty vzduchu. To platí jak z hlediska ročních období, tak i v průběhu dne. Konvenční kompresorové klimatizace jsou známé poruchami v nejteplejších dnech. Zařízení CoolStream tímto problémem netrpí.

"Vzduch může být zchlazen v Evropě až na 15 °C, na Středním východě na 20 °C."

Obavy z kondenzace nejsou na místě

Investoři se často z počátku z neznalosti obávají problému kondenzace. Obavy vycházení ze zkušeností v zimním období, kdy často vídáme kondenzaci na chladných plochách ve vytopeném prostoru, například na oknech nebo na chladných brýlích při vstupu do místnosti.

Systém adiabatického chlazení je však aktivní pouze v létě.

Adiabaticky vychlazený vzduch je chladnější než všechny běžné předměty v prostoru.

Na povrchu předmětů dochází k ohřívání vzduchu a nemůže docházet ke kondenzaci.

Do teploty 26-28 °C neovlivňuje zvýšení rel. vlhkosti pobytový komfort.

Obava je často spojena se zkušenostmi s kondenzací ze zimního období.

Adiabatické chlazení je funkční jen v létě.

Přiváděný adiabaticky chlazený vzduch je chladnější než okolí.

Běžná provozní relativní vlhkost v adiabaticky chlazeném prostoru se pohybuje mezi 50-65 %.

Strojní zařízení mívají omezení pracovní oblasti mezi 75-100 % relativní vlhkosti.

Elektronická zařízení nejsou citlivá na vyšší relativní vlhkost. Jsou však citlivá na nízkou relativní vlhkost a s tím spojené nebezpečí statické elektřiny a výbojů.

Venku je v přechodném období běžně více než 80 % relativní vlhkosti.

V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU1253/2014 založeném na základě směrnice ErP 2009/125/EC.