Adiabatické chlazení - Colt CoolStream R

CoolStream R je systém přirozeného chlazení a větrání, který funguje podle principu adiabatického odpařování. Adiabatické chlazení představuje účinnou a efektivní alternativu klasické klimatizace, především v průmyslových objektech a objektech s částečným průmyslovým využitím, které není možné hospodárně klimatizovat vzhledem k jejich velikosti.

Adiabatické chlazení - Colt CoolStream R
 • Kühlen
  Chlazení
 • Lüften (Außenluft)
  Větrání
  (venkovní vzduch)
 • Lüften (Mischluft)
  Větrání
  (smíšený vzduch)
 • Warmluftrückführung
  Recirkulace tepla
 • Heizen
  Vytápění
 • Abluftansteuerung
  Regulace
  odváděného
  vzduchu
 • Filter (Außenluft)
  Filtr
  (venkovní vzduch)
 • Filter (Mischluft)
  Filtr
  (smíšený vzduch)

Komfortní pracovní klima díky adiabatickému chlazení

CoolStream R je systém přirozeného chlazení a větrání, který funguje podle principu adiabatického odpařování. Adiabatické chlazení představuje účinnou a efektivní alternativu klasické klimatizace, především v průmyslových objektech a objektech s částečným průmyslovým využitím, které není možné hospodárně klimatizovat vzhledem k jejich velikosti.

CoolStream R s plynovým ohřívačem
CoolStream R s plynovým ohřívačem
CoolStream R - jednotlivé komponenty
CoolStream R - jednotlivé komponenty

 

Vlastnosti systému

V létě nasávají energeticky úsporné EC ventilátory až 20 000 m3/h teplého venkovního vzduchu a dopravují ho do adiabatické chladicí jednotky. Vzduch je adiabaticky ochlazován, filtrován a rozváděn do vnitřku budovy. Ohřátý vzduch je opět odváděn ven zařízeními pro přirozený odvod vzduchu.

Na jaře a na podzim je využívána recirkulace: Venkovní vzduch je směšován s teplým vzduchem z místností. Smíšený vzduch, který má příjemnou teplotu, je filtrován a dopravován do místnosti. Celkové množství venkovního vzduchu je podle potřeby sníženo, čímž je dosaženo podstatné úspory nákladů na vytápění.

V zimě je používán ohřívač vzduchu. Podíl venkovního vzduchu je snížen na minimální hodnotu z důvodů úspory energie potřebné k ohřevu. Směs cirkulujícího a venkovního vzduchu je opět filtrována a dopravována ventilátory k ohřívači. Smíšený vzduch, ohřátý na příjemnou teplotu, je rozváděn uvnitř budovy a ohřívá vnitřní prostory.

V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU1253/2014 založeném na základě směrnice ErP 2009/125/EC.